2011NHL季后赛滚动图片

奖杯现身

(06/16 14:49) [高清]

激情庆祝进球

(06/16 14:48) [高清]

互不相让

(06/16 14:48) [高清]

感受悲喜两重天

(06/16 14:48) [高清]

被对方侵犯摔倒了

(06/16 14:48) [高清]

斯坦利杯在手 谁与争锋

(06/16 11:36) [高清]

三英战吕布 屡试不爽

(06/16 11:36) [高清]

多年艰苦奋战 只为捧杯一吻

(06/16 11:34) [高清]

洞穿加人球门 举杆跪地庆贺

(06/16 11:34) [高清]

39年终夺冠 全队相拥庆胜利

(06/16 11:33) [高清]