NBA高清专题滚动图片

专题首页 滚动图片

新浪球迷对话隆多

(08/29 15:16) [高清]

掌控训练营全体成员合影

(08/29 14:49) [高清]

训练营球员激烈争夺球权

(08/29 14:49) [高清]

小球员防守隆多

(08/29 14:49) [高清]

握拳庆祝

(08/29 14:48) [高清]

隆多与获胜队合影

(08/29 14:48) [高清]

隆多潇洒上篮

(08/29 14:48) [高清]

隆多鼓掌鼓励小运动员

(08/29 14:48) [高清]

隆多单挑女学员

(08/29 14:47) [高清]

隆多裁判发号施令

(08/29 14:47) [高清]

决战跳球

(08/29 14:47) [高清]

学员们与教练合影留念

(08/29 10:04) [高清]

提问环节

(08/29 10:04) [高清]

肯尼教练亲身示范

(08/29 10:04) [高清]

肯尼教练回答孩子提问

(08/29 10:04) [高清]