NBA高清专题滚动图片

专题首页 滚动图片

姚明发言

(02/16 14:44) [高清]

市长市议员同姚明合影

(02/16 14:44) [高清]

姚明在会场上

(02/16 14:44) [高清]

帕克市长致辞

(02/16 14:44) [高清]

姚明的父母也来到会场

(02/16 14:44) [高清]

姚明与休斯敦市长交谈

(02/16 14:44) [高清]

现场解说

(02/16 14:37) [高清]

蹦床灌篮表演

(02/16 12:41) [高清]

火箭迷你啦啦队

(02/16 12:38) [高清]

奥尼尔与军人握手

(02/16 12:38) [高清]

火箭熊与球迷合影

(02/16 12:37) [高清]

利拉德妙传

(02/16 12:24) [高清]

法里埃德高举MVP奖杯

(02/16 12:22) [高清]

法里埃德获MVP

(02/16 12:22) [高清]