NBA高清专题滚动图片

专题首页 滚动图片

球迷观看球员训练

(09/27 09:53) [高清]

为球迷签名留念

(09/27 09:53) [高清]

为球迷签名留念

(09/27 09:52) [高清]

怎能如此开心

(09/27 09:52) [高清]

关注队友训练

(09/27 09:52) [高清]

一边大笑一边鼓掌

(09/27 09:52) [高清]

倒地开怀大笑

(09/27 09:52) [高清]

大家都很放松

(09/27 09:52) [高清]

与队友相处融洽

(09/27 09:52) [高清]

小巨人十分和善

(09/27 09:52) [高清]

姚明现身训练场

(09/27 09:52) [高清]

坐下歇一会

(09/26 15:30) [高清]

笑对媒体采访

(09/26 15:30) [高清]

姚明折返跑

(09/26 15:30) [高清]

准备干扰罚球

(09/26 15:30) [高清]

对抗激烈精彩

(09/26 15:30) [高清]